Nieuwe puntenberekening Nieuwe puntenberekening

Met ingang van half december a.s. veranderen wij de manier van het berekenen van inschrijfpunten. Dit doen wij om iedereen die een woning bij ons wil huren een gelijke kans te geven.

 

Op dit moment werken we met wachttijdpunten, leeftijdspunten en seniorenpunten. Dat gaat als volgt:

  • Wachttijdpunten: 1 punt per maand tot een maximum van 60 punten;
  • Leeftijdspunten: vanaf 18 t/m 28 jaar, 1 punt per jaar tot een maximum van 10 punten;
  • Seniorenpunten: vanaf 60 t/m 75 jaar, 1 punt per jaar tot een maximum van 15 punten.

Een 28-jarige die zich op dezelfde dag inschrijft als een 18-jarige heeft in dit systeem dus al direct 10 inschrijfpunten meer dan de 18-jarige. Een 75-jarige die zich op dezelfde dag inschrijft als een 60-jarige, heeft in dit systeem direct 15 punten meer dan een 60-jarige.

Nieuwe puntenberekening
Deze berekening leverde ongelijke kansen op. Daarom stoppen we met het toekennen van leeftijds- en seniorenpunten. Er blijven alleen wachttijdpunten over. Dat betekent dat degene die het langste ingeschreven staat én aan de andere voorwaarden voldoet, de woning toegewezen krijgt.

Natuurlijk houden we rekening met reeds ingeschreven woningzoekenden. Zij behouden daarom gewoon hun opgebouwde leeftijds- en eventueel seniorenpunten. Vanaf 1 januari 2014 komen er echter geen senioren- en leeftijdspunten meer bij. Daarnaast wordt het maximum van 60 wachttijdpunten afgeschaft. Dat betekent dat zolang u bij ons ingeschreven staat, u 1 punt per maand krijgt.

U kunt uw puntenaantal vinden op Mijn RWS.