25-2-2011 - RWS: geen vrees voor plan kabinet 25-2-2011 - RWS: geen vrees voor plan kabinet 25-2-2011 - RWS: geen vrees voor plan kabinet 25-2-2011 - RWS: geen vrees voor plan kabinet 25-2-2011 - RWS: geen vrees voor plan kabinet 25-2-2011 - RWS: geen vrees voor plan kabinet 25-2-2011 - RWS: geen vrees voor plan kabinet 25-2-2011 - RWS: geen vrees voor plan kabinet
Woningcorporatie RWS denkt dat een kabinetsvoornemen geen huurstijgingen tot gevolg heeft in Zeeland. Huurdersvereni­ging De Bevelanden had daar over aan de bel getrokken.

 

 
In het regeerakkoord Rutte-Verha­gen staat het voornemen om in de regio’s met schaarste aan huurwo­ningen het aantal woningwaarde­ringspunten (WWS) met maxi­maal 25 te verhogen. Deze maatre­gel zou kunnen leiden tot huurver­hogingen van wel 120 euro per maand. Daardoor zouden wonin­gen onbereikbaar worden voor de laagste inkomens, maar volgens Huurdersvereniging De Bevelan­den kunnen ook modale inko­mens door deze maatregel moei­lijk een betaalbaar huurhuis krij­gen. De vereniging schrijft dit in een brief aan de raadsfracties in de gemeenten Goes, Noord-Beveland en Kapelle.

Sectormanager woonservice Henk Bekker van de RWS denkt dat Zee­land de schaarstedans ontspringt. „Ik denk dat die schaarstegebieden vooral in steden te vinden zijn. Op dit moment kan ik me niet voor­stellen dat Zeeland als schaarstege­bied wordt aangemerkt.”

PZC vrijdag 25 februari 2011 - door Frank Balkenende