RWS gaat over op IBAN RWS gaat over op IBAN RWS gaat over op IBAN RWS gaat over op IBAN RWS gaat over op IBAN

In 2014 gaat RWS geheel over op IBAN. U als huurder hoeft hiervoor niets te doen. Hieronder is te lezen wat er precies gaat veranderen.

 

Europa is onderweg naar één grote betaalmarkt: de Single Euro Payments Area (SEPA). Om allemaal op dezelfde manier te kunnen betalen, moet iedereen in Europa gebruik maken van een International Bank Account Number, ofwel IBAN. RWS wil vanaf eind 2013 aan de gestelde SEPA-richtlijnen voldoen en gebruikt vanaf dat moment de IBAN-rekeningen.

Wat betekent dit voor u?
Uw bank verandert uw bankrekeningnummer automatisch naar een IBAN-rekening. Wanneer dit gebeurt verschilt per bank. Een IBAN-rekening bestaat uit een landcode, een controlegetal, een bankcode en uw oude rekeningnummer (eventueel aangevuld met één of meerdere nullen). 

Automatisch incasso
RWS zet de door u afgegeven machtiging aan RWS automatisch om naar een ‘SEPA-machtiging’. Hiervoor hoeft u niets te doen. Aan uw machtiging voegen wij de volgende gegevens toe:

  • Uw IBAN-rekening;Het Incassant ID : dit is een uniek nummer dat wij van de bank hebben ontvangen;
  • Het machtigingskenmerk: dit is een uniek nummer dat RWS aan uw machtiging toekent;
  • Datum machtiging: bij de in het verleden afgegeven machtigingen vermeldt RWS de volgende datum: 1 november 2009. Ook als u de machtiging na deze datum heeft ondertekend. Dit is verplicht voor de herkenbaarheid van uw machtiging. Bij een nieuwe SEPA-machtiging vermeldt RWS de datum waarop u de machtiging heeft ondertekend.

Geen automatisch incasso
Wanneer u geen gebruik maakt van een automatisch incasso kunt u tot 1 februari 2014 uw betalingen overmaken naar ons ‘oude’ bankrekeningnummer. Vanaf 1 februari 2014 bent u wettelijk verplicht onze IBAN-rekening te gebruiken.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op: www.overopiban.nl of neem contact op met uw bank.