RWS in gesprek met inwoners Noord-Beveland RWS in gesprek met inwoners Noord-Beveland RWS in gesprek met inwoners Noord-Beveland RWS in gesprek met inwoners Noord-Beveland RWS in gesprek met inwoners Noord-Beveland RWS in gesprek met inwoners Noord-Beveland

In juni organiseert RWS partner in wonen vier bijeenkomsten op Noord-Beveland om huurders en inwoners mee te laten denken over het woningbestand van de corporatie in hun dorp. Het gaat om de dorpen waar RWS de meeste woningen heeft: Kamperland, Colijnsplaat, Kortgene en Wissenkerke.

 

Met het strategisch voorraadbeleid (SVB) heeft RWS in kaart gebracht hoeveel en welk type woningen ze heeft op Noord-Beveland en hoe deze technisch in elkaar zitten. Ook heeft de sociale verhuurder een beeld van wat de toekomst gaat brengen. Vergrijzing en krimp vergen in de toekomst een andere samenstelling van het woningbezit. Directeur-bestuurder Maarten Sas licht toe: “Hoe we daar komen, daar   hebben we natuurlijk onze gedachten over. Maar de mogelijkheden zijn legio, de meeste besluiten moeten nog genomen worden.” RWS gaat daarom met huurders en andere inwoners van de dorpen in gesprek. “Het gaat uiteindelijk om hun dorp. Daarom willen we graag weten welke mogelijkheden en behoeften zij zien. En of zij ideeën en oplossingen hebben waar wij wellicht nog niet aan gedacht hebben,” aldus Sas. Andere belanghebbende partijen waaronder de gemeente Noord-Beveland zijn eerder in het proces geïnformeerd.

Huurders van woningen in de vier dorpen ontvingen in april een brief waarin de woningcorporatie ze oproept om mee te praten over hun dorp. Deze week ontvangen ze een herinnering. Ook andere inwoners van de dorpen zijn van harte welkom. De bijeenkomsten starten om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) en eindigen om 21.15 uur.

Data en locaties:

 • Woensdag 4 juni 2014, Kamperland.
  Dorpshuis Casembroot, Alexiaplein 3 in Kamperland

 • Donderdag 5 juni 2014, Kortgene.
  Dorpshuis De Pompweie, Bernhardstraat 2a in Kortgene


 • Dinsdag 10 juni 2014, Colijnsplaat.
  Dorpshuis De Brug, Havelaarstraat 101d in Colijnsplaat


 • Donderdag 12 juni 2014, Wissenkerke.
  Zaal onder de Toren, Voorstraat 20 in Wissenkerke