RWS en SBOM in gesprek over sociaal woningbezit RWS en SBOM in gesprek over sociaal woningbezit RWS en SBOM in gesprek over sociaal woningbezit RWS en SBOM in gesprek over sociaal woningbezit RWS en SBOM in gesprek over sociaal woningbezit RWS en SBOM in gesprek over sociaal woningbezit RWS en SBOM in gesprek over sociaal woningbezit RWS en SBOM in gesprek over sociaal woningbezit

RWS en SBOM onderzoeken samen mogelijkheden om het sociale woningbezit van SBOM in Goes voort te zetten. Het bestuur van de Stichting tot Behoud en Ondersteuning van Monumenten ziet geen kans meer voor een zelfstandig voortbestaan.

 

SBOM, in de volksmond bekend als De Monumentenstichting, heeft moeite om zich staande te houden onder de huidige ontwikkelingen in de corporatiebranche. De bijdrage aan het faillissement van Vestia en de verhuurderheffing zijn moeilijk op te hoesten voor de kleine stichting met iets meer dan 200 woningen, vooral in Goes. “Deze kosten drukken zwaar op onze inkomsten”, legt bestuursvoorzitter Wim van der Hoofd uit. “Daarnaast willen we niet dat het ten koste gaat van de betaalbaarheid van onze woningen. Maar dat blijkt een steeds lastigere opgave te zijn.” De stichting is daarom in gesprek met RWS om een oplossing te zoeken.

Behouden sociaal bezit
Maarten Sas, directeur-bestuurder bij RWS, vindt het belangrijk het sociale bezit te behouden voor de volkshuisvesting. “Bovendien kennen we het zogenaamde solidariteitsbeginsel in het corporatiestelsel. Dat houdt in dat we elkaar helpen in moeilijke tijden en dat is ook wat wij willen doen”, aldus Sas.

Oriënterende fase
De gesprekken bevinden zich nog in de oriënterende fase. Een definitief besluit is nog niet genomen. Maarten Sas: “We willen het sociale woningbezit behouden voor Goes, maar gaan daarbij niet over één nacht ijs. Het is voor de huurders van de betreffende woningen belangrijk dat we alle mogelijkheden onderzoeken en daarbij zorgvuldig te werk gaan.”