RWS en derivaten, hoe zit dat nu eigenlijk? RWS en derivaten, hoe zit dat nu eigenlijk? RWS en derivaten, hoe zit dat nu eigenlijk? RWS en derivaten, hoe zit dat nu eigenlijk? RWS en derivaten, hoe zit dat nu eigenlijk? RWS en derivaten, hoe zit dat nu eigenlijk? RWS en derivaten, hoe zit dat nu eigenlijk? RWS en derivaten, hoe zit dat nu eigenlijk?

Nu er veel te doen is over de Rotterdamse woningcorporatie Vestia en haar financiële situatie, rijst bij u misschien de vraag of RWS een zelfde soort risico loopt. Dit is niet zo.

 

Wat is een derivaat?
Een derivaat is een financieel product dat een onderneming juist beschermt tegen nadelige invloeden van marktwerking of renteschommelingen. Korte variabele renteverplichtingen worden geswapt (verruild) tegen langlopende vaste renteverplichtingen. Net als bij een hypotheek heeft een derivaat een onderpand. In sommige contracten met banken wordt er afgesproken dat als de rente sterk daalt er meer onderpand moet komen. Dus meer geld op een rekening waardoor het risico voor de bank wordt verkleind.

En RWS?
RWS heeft niet zo’n afspraak. Er is geen bijstortverplichting en daarom geen risico. Met het afsluiten van een beperkt aantal derivaten is niets mis. RWS is altijd heel voorzichtig geweest met derivaten zoals swaps. Overigens sluiten wij alleen derivaten af voor financieringen van toekomstige investeringen waarvan we zeker weten dat die gaan plaatsvinden. Wij speculeren dus niet met derivaten.

Lees meer
Op de website van Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties, staat meer informatie en uitleg over derivaten en swaps, klik hier om naar de site toe te gaan.