RWS brengt huurprijzen in balans RWS brengt huurprijzen in balans RWS brengt huurprijzen in balans RWS brengt huurprijzen in balans RWS brengt huurprijzen in balans

Om de grote verschillen in huurprijzen tussen bewoners kleiner te maken, past RWS dit jaar de huurprijzen aan op basis van de huidige huurprijs. Huurders die relatief veel huur betalen krijgen géén huurverhoging. Het gaat om ongeveer 25% van de huurders. Huurders die momenteel weinig huur betalen, krijgen dit jaar een huurverhoging van 2%. “Op deze manier maken we de verschillen in huurprijzen tussen huurders kleiner”, aldus directeur-bestuurder Maarten Sas.

 

Ieder jaar stelt RWS de huurprijzen opnieuw vast. Het is het tweede jaar dat RWS de zogeheten huursombenadering toepast. De gedachte van deze methodiek is dat het de verschillen in huurprijs tussen huurders kleiner maakt. RWS heeft hier samen met huurdersvereniging De Bevelanden voor gekozen.

Huurverlaging
Sas: Bij een klein aantal huurders verhogen we de huurprijs met 1% extra. Het gaat om circa 350 huurders. De huurprijs die ze nu betalen ligt te ver onder de maximale toegestane huurprijs van de woning. Door deze extra huurverhoging kunnen we bij circa 45 huurders de huurprijs verlagen.”

Betaalbaar wonen
“Tellen we de verschillende huurprijsaanpassingen bij elkaar op, dan komen we uit op een gemiddelde huurverhoging van 1,4%. Dit percentage is inflatievolgend. We verhogen de huren al jaren niet meer dan nodig. Betaalbaar wonen is voor RWS belangrijk”, aldus Sas.

Huurders ontvangen deze week een persoonlijke brief waarin ze geïnformeerd worden over de mogelijke huurprijsaanpassing. De huurprijsaanpassing gaat in op 1 juli 2018.

Bezwaar
Huurders die het niet eens zijn met de huurprijsaanpassing kunnen tot 1 juli 2018 een bezwaarschrift indienen. Kijk voor meer informatie op: www.rwsgoes.nl/huurverhoging.