RWS biedt beschermde vogels een dak boven het hoofd RWS biedt beschermde vogels een dak boven het hoofd RWS biedt beschermde vogels een dak boven het hoofd RWS biedt beschermde vogels een dak boven het hoofd RWS biedt beschermde vogels een dak boven het hoofd RWS biedt beschermde vogels een dak boven het hoofd RWS biedt beschermde vogels een dak boven het hoofd RWS biedt beschermde vogels een dak boven het hoofd RWS biedt beschermde vogels een dak boven het hoofd

In de Adenauerhof en Europalaan in Goes worden de daken van 77 huurwoningen vervangen. Tijdens deze dakvervanging houdt RWS rekening met beschermde inheemse vogelsoorten. “We plaatsen namelijk speciale gierzwaluwpannen en vogelvides zodat bijvoorbeeld huismussen er een nest kunnen bouwen”, zegt William Dircken, manager Vastgoed bij RWS.

 

Huismussen en gierzwaluwen hebben het steeds moeilijker in Nederland. Woningbouw speelt hierin een belangrijke rol. Nieuwbouwwoningen hebben tegenwoordig steeds minder overstek en dakpannen liggen strak tegen elkaar waardoor vogels er niet meer onder kunnen.

Proefproject
Dircken: “Daar willen wij verandering in brengen. In de Adenauerhof en Europalaan in Goes starten we binnenkort met een proef. Op 26 daken brengen we drie gierzwaluwpannen per dak aan. Een gierzwaluwpan heeft een extra holle ruimte waar gierzwaluwen hun nest in kunnen bouwen. Voor de huismus brengen we op vijf daken een vogelvide aan. Een vogelvide is een broedruimte voor huismussen die gemonteerd wordt onder de laagste rij pannen van een dak. Vogels hebben hierdoor weer de mogelijkheid om onder de pannen te nestelen, maar kunnen niet verder onder het dak gaan.

Win-winsituatie
De corporatie verwacht niet dat bewoners overlast ervaren van de vogels. Dircken: “De uitwerpselen van de vogels blijven op het dak liggen en geluidsoverlast is vrijwel uitgesloten vanwege de kwalitatief hoge dakisolatie. Bewoners hebben er wellicht zelfs voordeel van. Mussen en zwaluwen eten dagelijks namelijk honderden muggen en andere insecten.”

Flora en fauna
Duurzaamheid is voor RWS een belangrijke thema. Naast energiebesparende maatregelen en het hergebruiken van (bouw)materialen, zet RWS zich ook in voor de flora en fauna. Dircken: “Zo hebben we dit voorjaar bijen en andere insecten geholpen door braakliggende bouwkavels in te zaaien met biologisch bloemenzaad. Daarnaast hebben we eerder dit jaar de sloop van 25 verouderde woningen in de Frans Naereboutstraat in Goes-West stilgelegd vanwege de aanwezigheid van broedende vogels.