Reportage Omroep Zeeland over duurzaamheid Reportage Omroep Zeeland over duurzaamheid Reportage Omroep Zeeland over duurzaamheid Reportage Omroep Zeeland over duurzaamheid Reportage Omroep Zeeland over duurzaamheid

Afgelopen vrijdag zond Omroep Zeeland i.s.m. RWS een nieuwsreportage uit over duurzaamheid. Bekijk hieronder de reportage.