2-2-2011 - Reorganisatie brancheorganisatie woningcorporaties 2-2-2011 - Reorganisatie brancheorganisatie woningcorporaties 2-2-2011 - Reorganisatie brancheorganisatie woningcorporaties 2-2-2011 - Reorganisatie brancheorganisatie woningcorporaties 2-2-2011 - Reorganisatie brancheorganisatie woningcorporaties
De branchevereniging van woningcorporaties, Aedes, gaat zich concentreren op haar kerntaken belangenbehartiging, ledenbinding en professionalisering. Het bestuur en de directie willen daarvoor extra specialisten op het gebied van de belangenbehartiging aantrekken.
 
Tegelijkertijd is de inzet de personeelsomvang terug te brengen van 120 volledige arbeidsplaatsen naar maximaal 75.

Achtergrond van deze forse ingrepen is de steeds moeilijkere financiële situatie waarin de woningcorporaties terecht zijn gekomen. Ze gaan zwaar gebukt onder de gevolgen van de economische crisis, het slecht functioneren van de woningmarkt en voor de corporaties schadelijk overheidsbeleid.

Het bestuur en de directie van Aedes willen alles op alles zetten om de bestaansvoorwaarden van de corporaties zo goed mogelijk te houden. Als dat niet lukt, dreigt volgens hen de sociale huisvesting er aan onderdoor te gaan. Vooral de mensen met de kleinere beurs zouden daar het slachtoffer van worden. Aedes wil zich tot het uiterste inspannen om dat te voorkomen.

Persbericht Aedes 2 februari 2011