Parlementaire enquête: wat betekent het voor RWS? Parlementaire enquête: wat betekent het voor RWS? Parlementaire enquête: wat betekent het voor RWS? Parlementaire enquête: wat betekent het voor RWS? Parlementaire enquête: wat betekent het voor RWS? Parlementaire enquête: wat betekent het voor RWS? Parlementaire enquête: wat betekent het voor RWS?

Op dit moment is er een parlementaire enquête gaande over woningcorporaties. Op 4 juni starten de openbare verhoren. Maar waarom onderzoekt de Tweede Kamer eigenlijk de woningcorporaties? En wat betekent dat voor RWS?

 

Afgelopen jaren waren er verschillende incidenten bij woningcorporaties. Variërend van fraude tot verkeerde investeringen en financieel wanbeheer. Daarom onderzoekt het parlement nu hoe dat kon gebeuren. Ook de rol van de politiek, toezichthouders en gemeenten wordt onderzocht. Dat onderzoek moet uiteindelijk leiden tot verbeteringen, zodat dergelijke zaken niet meer kunnen voorkomen.

Gaat de parlementaire enquête ook over RWS?
Gelukkig zijn wij zelf geen onderwerp van onderzoek. Net als de meeste woningcorporaties in Nederland werkten wij hard aan onze kerntaak: fatsoenlijk en betaalbaar huisvesten van mensen. Toch gaat de parlementaire enquête ook over ons. Want ook wij hadden last van zaken die niet goed gingen. Corporaties staan financieel garant voor elkaar. De schade die een individuele corporatie loopt, kan daardoor op het collectief afgewenteld worden. Dat gaf individuele corporaties de mogelijkheid te grote risico’s te nemen.

Verbetering systeem van woningcorporaties
Ook het systeem van toezicht op corporaties schoot tekort. Als corporaties bleken we niet in staat om dat zelf goed te regelen. Het formele toezicht en het toezicht op elkaar werkte niet goed, wat leidde tot een aantal incidenten. Verder was niet duidelijk afgebakend waarvoor woningcorporaties wel en niet zijn in de samenleving. Dat leidde tot steeds weer andere vragen en eisen aan woningcorporaties vanuit landelijke en lokale overheid. We hopen dan ook dat het onderzoek leidt tot duidelijkheid en verbeteringen in het Nederlandse systeem van woningcorporaties.

Wat ging er goed?
Gelukkig ging er afgelopen tijd ook veel goed. De Nederlandse voorraad sociale huurwoningen behoort tot de beste in de wereld. Sinds midden jaren ‘90 hoeft daar geen miljarden aan overheidsgeld meer in. Huurders zijn in het algemeen tevreden over hun huis en onze dienstverlening. En corporaties werken momenteel hard aan oplossingen om de sector beter te laten functioneren en te vernieuwen. Wijzelf slaagden er in om ondanks de crisis een verstandig financieel beleid te voeren. Daardoor hoeven wij nu bijvoorbeeld niet de maximale huurverhoging door te voeren. Zo kunnen onze huurders betaalbaar blijven wonen, want betaalbaar wonen vinden wij belangrijk.

Wilt u meer weten? Volg onze website en bekijk de veelgestelde vragen onderaan dit artikel.