Overlast van vogelnesten Overlast van vogelnesten Overlast van vogelnesten

Vogelnesten in de goot, onder dakpannen of bij de schoorsteen kunnen voor overlast zorgen. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het weghalen van vogelnesten. Als het nest schade veroorzaakt aan de woning, herstellen wij de schade. Dit doen we altijd na het broedseizoen én als het nest is verlaten.

 

Alle vogels die binnen de Europese Unie in het wild leven worden beschermd volgens de Wet natuurbescherming. Deze wet houdt in dat broedende vogels niet verstoord mogen worden, in welke vorm dan ook. Het is dan ook niet toegestaan om hun nesten te verwijderen.

Kijk voor meer informatie op de website van de Vogelbescherming.