Onze plannen voor het jaar 2014 Onze plannen voor het jaar 2014 Onze plannen voor het jaar 2014 Onze plannen voor het jaar 2014 Onze plannen voor het jaar 2014 Onze plannen voor het jaar 2014

Het jaar 2014 wordt een bijzonder jaar. RWS partner in wonen bestaat dit jaar namelijk 30 jaar. Omdat de klant al 30 jaar centraal staat roept RWS het jaar 2014 uit tot het Jaar van de klant.

 

RWS legt in 2014 de nadruk op vier hoofdthema’s. Dit zijn: hoge klanttevredenheid, uitstekende woningen bieden, financieel gezond blijven en investeren in onze medewerkers. Hieronder worden deze vier thema’s kort toegelicht.

Hoge klanttevredenheid
Het eerste hoofdthema voor 2014 is hoge klanttevredenheid.
We hebben graag dat onze huurders tevreden zijn. Daarom blijven we in 2014 met onze huurders en belangenhouders in gesprek gaan. Op deze manier weten we wat onze klanten willen en hoe wij nog beter kunnen samenwerken met onze belangenhouders.

Uitstekende woningen bieden
Een tweede hoofdthema is uitstekende woningen bieden.
We blijven investeren in de kwaliteit van onze woningen. Zo gaan we een aantal energiebesparende maatregelen doorvoeren in ons woningbezit. Hierdoor worden de woningen duurzamer. Dit is gunstig voor de woonlasten en de energierekening van onze huurders. Daarnaast besteden we aandacht aan het geschikt maken van de woningvoorraad voor senioren.

Financieel gezond blijven
Het derde hoofdthema is financieel gezond zijn en blijven.
Een goede financiële situatie is een randvoorwaarde om zowel aan alle verplichtingen van overheden te blijven voldoen als onze taken te kunnen uitvoeren. Daarbij willen we transparant zijn over welke projecten en investeringen we wel of niet doen.

Investeren in onze medewerkers
Een laatste hoofdthema voor 2014 is investeren in onze medewerkers.
We willen een zo goed mogelijke werkgever zijn. Daarom blijven we ook in 2014 onze medewerkers ontwikkelingsmogelijkheden aanbieden. We willen namelijk het beste uit onze medewerkers halen.