Onderhoudsplanning 2018 Onderhoudsplanning 2018

Om alle woningen in een goede conditie te houden, voeren we renovatie- en onderhoudswerkzaamheden uit. Ieder jaar stellen we een planning op waarin we aangeven aan welke woningen dat jaar onderhoud wordt uitgevoerd. Bekijk hieronder de planning voor 2018.

 

Bekijk hier de onderhoudsplanning

Werkzaamheden aan delen van een complex waar niet iedereen last van heeft, zijn niet in dit overzicht opgenomen.

Voor aanvang van de werkzaamheden ontvangt u als huurder van ons een brief waarin staat waar het onderhoud uit bestaat, wanneer dit gebeurt en wie de werkzaamheden uitvoert.