Onderhoudsplanning 2015 Onderhoudsplanning 2015

Om alle woningen in een goede conditie te houden, voeren we onderhoudswerkzaamheden uit. Ieder jaar stellen we een planning op waarin we aangeven aan welke woningen dat jaar onderhoud wordt uitgevoerd.

 

Planning
In de onderhoudsplanning voor 2015 kunt u snel zien of er dit jaar onderhoud aan uw woning uitgevoerd wordt. Algemene werkzaamheden, waar niet iedere bewoner in een complex  mee te maken krijgt, zijn niet in dit overzicht opgenomen.

Meer informatie
Voor aanvang van de werkzaamheden ontvangt u van ons een brief waarin staat waar het onderhoud uit bestaat, wanneer dit gebeurt en wie de werkzaamheden uitvoert. Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Vastgoed, telefoon (0113) 37 70 67.