Onderhoud 2016 Onderhoud 2016

Om alle woningen in een goede conditie te houden, voeren we onderhoudswerkzaamheden uit. Ieder jaar stellen we een planning op waarin we aangeven aan welke woningen dat jaar onderhoud wordt uitgevoerd.