Nog geen besluit over sloopwerkzaamheden Goes-West Nog geen besluit over sloopwerkzaamheden Goes-West Nog geen besluit over sloopwerkzaamheden Goes-West Nog geen besluit over sloopwerkzaamheden Goes-West Nog geen besluit over sloopwerkzaamheden Goes-West Nog geen besluit over sloopwerkzaamheden Goes-West

Woningcorporatie RWS partner in wonen vindt het jammer dat er ophef is ontstaan over de mogelijke vervroeging van de sloopwerkzaamheden in Goes-West. Een wijziging is namelijk nog verre van definitief. Voordat RWS een besluit neemt gaat de corporatie eerst met bewoners in gesprek.

 

“De vernieuwing van Goes-West is tot nu toe voortvarend verlopen”, zegt Iris de Vries, manager strategie en beleid. “Er was altijd goede samenwerking tussen bewoners, gemeente en RWS. Naar alle waarschijnlijkheid ronden we de herstructurering van het zuidelijk deel van Goes-West in 2019 af. De huidige planning voor het noordelijk plandeel staat pas gepland voor 2025. Er ontstaat dus een ‘gat’ van zes jaar. In die tijd gebeurt er niets in de wijk. De bewoners van de wijk blijven dus nog lang overlast ervaren van bouwactiviteiten. Bovendien kan de gemeente niet door met de broodnodige aanpassingen aan de straten en rioleringen van het noordelijk plandeel. Omdat we het belang van onze bewoners voorop zetten zijn we op dit moment intern aan het onderzoeken wat mogelijk is.”

 

Geen concrete plannen
RWS kan zich goed voorstellen dat bewoners geschrokken zijn van de geruchten. Maar ondanks de ideeën die de corporatie heeft, is er nog helemaal niets zeker. De Vries: “Voordat we iets besluiten willen we zoals altijd eerst met bewoners in gesprek gaan. Na de zomerperiode ontvangen bewoners een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. Vanzelfsprekend moeten we onze ideeën ook nog overleggen met de gemeente Goes.”

 

Vragen
Bewoners die op dit moment nog vragen hebben kunnen contact opnemen met hun wijkbeheerder Elmar de Kok. Telefoonnummer: (0113) 37 70 81 of e-mail: w.dekok@rwsgoes.nl.