Nieuwe voorzitter RvC Nieuwe voorzitter RvC Nieuwe voorzitter RvC

Onlangs is de heer Roose benoemd als nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC).   Aan het eind van de RvC-vergadering van 30 april werd het voorzitterschap door de heer Van Eijk aan de heer Roose overgedragen.

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 26 mei zal de heer Van Eijk aftreden als lid van de Raad van Commissarissen. Ook de heer Te Braake treedt af. Omdat de raad vorig jaar al is uitgebreid met twee leden, is de raad ook daarna nog op volle sterkte.

De heer Roose is in 2011 benoemd als lid van de Raad van Commissarissen, daarnaast was hij tot op heden voorzitter van de Auditcommissie. Deze taak is overgenomen door de heer Kohsiek.