Nieuwe samenstelling RvC Nieuwe samenstelling RvC Nieuwe samenstelling RvC

Met ingang van 1 juni 2016 is de heer Jan Willem van der Marel toegetreden tot onze Raad van Commissarissen. De heer Van der Marel is per 1 juni jl. benoemd als opvolger van de heer Robert Kohsiek. Per 24 mei jl. trad de heer Kohsiek af wegens het bereiken van het einde van zijn eerste zittingstermijn.

 

Op de Algemene Ledenvergadering van 23 mei jl. is de heer Van der Marel voorgesteld aan de leden. De heer Van der Marel is 56 jaar en woont in Schiedam. Hij is directeur-eigenaar van Amarone management en advies en heeft veel ervaring op het gebied van vastgoed.