Nieuwe leden Raad van Commissarissen Nieuwe leden Raad van Commissarissen Nieuwe leden Raad van Commissarissen Nieuwe leden Raad van Commissarissen Nieuwe leden Raad van Commissarissen

Onlangs is de Raad van Commissarissen van RWS uitgebreid met twee nieuwe leden, allebei op voordracht van de Huurdersvereniging. Deze commissarissen nemen de plaatsen over van respectievelijk de heer Mulders die onlangs is afgetreden en van de heer Te Braake die in 2014 aftreedt.

 

De Algemene Ledenvergadering heeft in de vergadering van 25 juni jl. ingestemd met de benoemingen van mevrouw Morée van Cappellen en de heer Feijtel.

Mevrouw Morée van Cappellen is 52 jaar en woont in Kapelle. Zij is eigenaar van Morée van Cappellen, management consultancy en heeft met name op het gebied van zorg en welzijn veel kennis. De heer Feijtel is 45 jaar en woont in Wemeldinge. Hij is eigenaar van een fruitbedrijf te Wemeldinge. De heer Feijtel heeft een ruime ervaring als commissaris en is namens het CDA lid van Provinciale Staten Zeeland.