Nieuwe algemene huurvoorwaarden Nieuwe algemene huurvoorwaarden Nieuwe algemene huurvoorwaarden

Op 1 januari 2014 gaan de nieuwe algemene huurvoorwaarden van kracht. Deze voorwaarden zijn uitvoerig besproken met de Huurdersvereniging. Zij hebben kritisch meegekeken en hadden nog een aantal aanpassingen. RWS heeft deze aanpassingen verwerkt.

 

De huidige huurvoorwaarden dateren van 1 januari 2004. Een aantal recente wetswijzigingen hebben ons ertoe doen besluiten om onze algemene voorwaarden aan te passen. Wijzigingen hebben ondermeer te maken met bepalingen over schotelantennes, incassoprocedures en energieleverantie. Daarnaast is de gehele tekst geactualiseerd.

De nieuwe voorwaarden worden toegepast op alle contracten omdat de nieuwe voorwaarden geen bepalingen bevatten die voor huidige huurders nadeliger zijn dan de oude voorwaarden. Wijzigingen als gevolg van veranderde wetgeving zijn immers voor alle huurovereenkomsten van toepassing.

Lees hier de nieuwe algemene huurvoorwaarden