1-3-2011 - Lokale politici tegen huurverhoging 1-3-2011 - Lokale politici tegen huurverhoging 1-3-2011 - Lokale politici tegen huurverhoging 1-3-2011 - Lokale politici tegen huurverhoging 1-3-2011 - Lokale politici tegen huurverhoging 1-3-2011 - Lokale politici tegen huurverhoging
Het CDA/VVD kabinet wil de maximumhuren van huurwoningen optrekken met 120 euro per maand. In ieder geval in de schaarstegebieden, maar mogelijk in het hele land. Een oproep aan lokale politici en verhuurders om zich hierover uit te spreken heeft veel respons opgeleverd.

 

 
Deze reacties heeft de Woonbond gepubliceerd op www.woonbond.nl onder 'Houd huren betaalbaar in heel Nederland'.

De Woonbond en de lokale huurdersorganisaties vinden dat huurders er recht op hebben om te weten wat hen boven het hoofd hangt, zeker met het oog op de verkiezing voor de Provinciale Staten op 2 maart. Een verhoging van de wettelijke maximumhuur met 120 euro is namelijk desastreus voor huurders met een laag of bescheiden middeninkomen. Het beschikbaar stellen en houden van betaalbare huurwoningen is niet alleen een verantwoordelijkheid van de landelijke, maar ook van de provinciale politiek. 'Houd huren betaalbaar in Nederland' helpt huurders bij het uitbrengen van hun stem.

Behalve het optrekken van de maximumhuren, heeft het kabinet nog diverse andere plannen in de maak die het huren stukken duurder maken. Al die maatregelen moeten per 1 juli a.s. ingaan, waardoor huren honderden euro's duurder kan worden. De Woonbond vindt het onfatsoenlijk dat het kabinet over al deze verslechteringen pas na de verkiezingen van 2 maart meer duidelijkheid wil geven.

Woonbonddirecteur Ronald Paping spreekt van een slimme maar onfatsoenlijke strategie, 'Ook het kabinet kan natuurlijk inschatten dat ze zich bij huurders niet populair maakt met het optrekken van de maximumhuur, het koppelen van huurprijs aan het inkomen, en het uithollen van de huurprijsbescherming. Allemaal thema's waarop ambtenaren momenteel plannen zitten uit te broeden.'

In de reacties op 'Houd huren betaalbaar in heel Nederland' wordt er overigens veelvuldig op gewezen dat het kabinet kopers ontziet en huurders laat opdraaien voor de bezuinigingen. Ook genoemd wordt het negatieve effect van deze maatregel op de doorstroming van huurders met een wat beter inkomen naar een wat duurdere woning. Het verhogen van alle maximumhuren met 120 euro is namelijk een generieke maatregel, die geen enkel verband houdt met de kwaliteit van een woning. De huurprijs gaat als gevolg van de maatregel met name omhoog bij nieuwe verhuringen. Vandaar dat de doorstroming erdoor zal stagneren, terwijl een ander nadelig gevolg is dat starters op de huurmarkt ernstig worden achtergesteld bij zittende huurders.

Bron: persbericht van de Woonbond