Leden stemmen in met 'De Nieuwe RWS' Leden stemmen in met 'De Nieuwe RWS' Leden stemmen in met 'De Nieuwe RWS' Leden stemmen in met 'De Nieuwe RWS' Leden stemmen in met 'De Nieuwe RWS' Leden stemmen in met 'De Nieuwe RWS' Leden stemmen in met 'De Nieuwe RWS'

Maandag 26 mei jl. hebben onze leden ingestemd met de oprichting van ‘De Nieuwe RWS’, een bruisende vereniging die de verbondenheid van RWS met de samenleving moet vergroten. Als woningcorporatie willen we krachtig verbonden zijn met de lokale en regionale samenleving waarin, waarvoor en waarmee we werken. Ook in de toekomst. De verenigingsvorm die we van oudsher kennen, willen we nieuw leven in blazen.

 

Waarom ‘De Nieuwe RWS’?
Woningcorporatie RWS is in de basis ook nu al maatschappelijk verbonden, maar wil dat verder versterken. Dat is nodig, want de toekomst belooft niet alleen goeds. De betaalbaarheid van het wonen staat toenemend onder druk. Scheiden van wonen en zorg biedt meer keuze voor mensen, maar brengt ook risico’s voor kwetsbare mensen met zich mee. Maatschappelijke vraagstukken op bijvoorbeeld het gebied van leefbaarheid van buurten en dorpen blijven actueel. Vraagstukken waarvoor RWS zich breed maatschappelijk wil blijven oriënteren en inzetten. Nieuwe wetgeving beperkt het maatschappelijk ondernemerschap van woningcorporaties.

Sterk lokaal netwerk
Maar RWS wil zich niet bij deze ontwikkelingen neerleggen. Juist nu, met de voortgaande decentralisaties en ‘lokalisering van de verzorgingsstaat’, is een sterk lokaal netwerk in de buurten en dorpen, in de gemeenten en regio waarin RWS werkt, essentieel om zaken voor elkaar te krijgen. Er is genoeg te doen, meer dan RWS alleen aan kan. Gelukkig biedt de toekomst ook kansen. De opkomende ‘participatiesamenleving’, met initiatieven van bewoners, is absoluut een kans. Als mensen hun eigen wonen en leven vormgeven en daarin ‘samenredzaam’ zijn, is het draagvlak van maatschappelijke voorzieningen natuurlijker en steviger. Instellingen kunnen (deels) loslaten en meer op afstand blijven, ondersteunen en faciliteren in plaats van zelf organiseren én uitvoeren. Een nog betere samenwerking van maatschappelijke organisaties met bewoners en met elkaar, in buurten en dorpen, met verminderde bureaucratie en meer effect, is ook zo’n kans; en tegelijk een keiharde noodzaak in tijden van minder middelen.
 
En de huidige leden dan?
Maar ook RWS zelf, de vereniging in het bijzonder, is toe aan herontwerp. De afgelopen jaren is regelmatig gesproken over de rol van de vereniging RWS. Feitelijk is die op dit moment beperkt tot één jaarlijkse vergadering waarin de jaarrekening wordt besproken en goedgekeurd. De opkomst is altijd laag. Er is al jaren de wens dat de vereniging een meer actieve rol gaat spelen en meer betekenis krijgt. Met dit voorstel tot vernieuwing wil de initiatiefgroep ‘De Nieuwe RWS’ mogelijkheden aandragen tot versterking van de inhoudelijke rol van de vereniging betreffende maatschappelijke vraagstukken op het gebied van wonen. Tegenover een grote winst in maatschappelijke invloed staat een meer afstand nemen ten aanzien van de bedrijfsvoering van de woningcorporatie. Dat wordt overgelaten aan het bestuur, de Raad van Commissarissen en aan de externe toezichthouders van de woningcorporatie.

Inhoud centraal
We zien een nieuwe ‘Vereniging RWS’ voor ons, een vereniging die bruist omdat het echt ergens over gaat, omdat betrokken mensen met een brede vertegenwoordiging uit de hele samenleving elkaar daarbinnen ontmoeten en verbindingen leggen met elkaar, met hun achterbannen en met de woningcorporatie; en met elkaar de maatschappelijke agenda op het gebied van wonen formuleren. Die nieuwe maatschappelijke vereniging RWS is intensief bij ‘het bedrijf RWS’ betrokken, meer dan nu het geval is. Maar het gaat dan in eerste instantie om de inhoud, om wat RWS doet en realiseert en niet om de vorm, de formele zaken.
 
Vragen?
Onderaan dit artikel vindt u een cartoon en een artikel waarin ‘De Nieuwe RWS’ toegelicht wordt. Op de website van onze branchevereniging Aedes staat er ook een artikel over. Heeft u toch nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer (0113) 37 70 46 .