Leden RWS zeggen ‘ja’ tegen fusie met SBOM Leden RWS zeggen ‘ja’ tegen fusie met SBOM Leden RWS zeggen ‘ja’ tegen fusie met SBOM Leden RWS zeggen ‘ja’ tegen fusie met SBOM Leden RWS zeggen ‘ja’ tegen fusie met SBOM Leden RWS zeggen ‘ja’ tegen fusie met SBOM Leden RWS zeggen ‘ja’ tegen fusie met SBOM Leden RWS zeggen ‘ja’ tegen fusie met SBOM

Stichting tot Behoud en Ondersteuning van Monumenten te Goes (SBOM) en woningcorporatie RWS partner in wonen fuseren per 1 januari 2016. Daartoe besloten de leden van RWS maandag 21 december.  

 

Huurders en woningzoekenden van SBOM ontvangen deze week een brief van RWS waarin de corporatie hen informeert over de fusie. De grootste verandering voor hen is dat ze vanaf 1 januari aan RWS huur betalen in plaats van aan SBOM. De huurprijs wijzigt niet.          


Informatiebijeenkomst voor nieuwe huurders
In januari organiseert RWS een informatiebijeenkomst waarvoor de nieuwe huurders zich kunnen aanmelden. “We willen onze nieuwe huurders welkom heten en kunnen ons voorstellen dat ze veel vragen hebben”, aldus Maarten Sas, directeur-bestuurder bij RWS. “We nodigen ze uit om hun vragen bij hun aanmelding vast kenbaar te maken. Dan zorgen wij ervoor dat tijdens de bijeenkomst de juiste mensen aanwezig zijn om ze te beantwoorden.”


Aanvulling op woningbezit
In 2014 heeft SBOM RWS benaderd om te praten over een overname van het sociale vastgoed van de stichting. De financiële positie van SBOM was zodanig verslechterd dat de continuïteit van de organisatie in gevaar was gekomen. Sas: “Wij vonden het zonde als de woningen van SBOM verloren zouden gaan voor de volkshuisvesting. Bovendien zijn de woningen een mooie aanvulling op ons woningbezit.”


Fusie een feit
Met de instemming van de leden is de fusie een feit. Eerder al gingen onder anderen minister Blok, de Huurdersvereniging, bewonerscommissies, raden van commissarissen van RWS en van SBOM en de gemeenten akkoord met de voorgenomen fusie.