Klantenpanels

In 2013 heeft RWS het thema duurzaamheid voorgelegd aan twee klantenpanels. Dit thema is afkomstig uit het ondernemingsplan van RWS. De klantenpanels zijn dit jaar in februari, juni en september bij elkaar geweest om ons te adviseren over dit belangrijke onderwerp.

 

De eerste keer ging het over de invloed van het eigen gedrag op energiebesparing en hoe we onze huurders hierin kunnen betrekken. De tweede keer hebben we het gehad over energiebesparende maatregelen aan de buitenkant (‘schil’) van de woning en hoe deze maatregelen het beste kunnen worden aangeboden. De laatste keer hebben we gesproken over vormen waarmee duurzame energie opgewekt kan worden, met name over zonnepanelen.

Wat vooral erg gewaardeerd wordt door de leden van het klantenpanel is het feit dat er meegedacht en meegepraat kan worden over het beleid van de corporatie. RWS vindt het heel erg waardevol om de huurder daarbij te betrekken. We willen dat ook in 2014 voortzetten. Het jaarthema voor 2014 wordt klantenbenadering en is wederom afkomstig uit ons ondernemingsplan.

Naast de fysieke bijeenkomsten starten we in 2014 ook digitale klantenpanels op. Verder gaan we actief leden werven die aan een (fysiek of digitaal) klantenpanel mee willen doen. Heeft u interesse? Geeft u zich dan op door een mail te sturen naar: a.reynierse@rwsgoes.nl.