Klantenpanels 2013; Meedenken over duurzaamheid Klantenpanels 2013; Meedenken over duurzaamheid Klantenpanels 2013; Meedenken over duurzaamheid Klantenpanels 2013; Meedenken over duurzaamheid Klantenpanels 2013; Meedenken over duurzaamheid

Persbericht 12 februari 2013

In 2013 gaan de klantenpanels van RWS partner in wonen weer aan de slag. Twee klantenpanels denken na over onderwerpen die binnen het thema duurzaamheid passen. Ze oefenen daarmee invloed uit op het beleid van de woningcorporatie.

“Door in overleg te gaan met onze klanten, verbeteren we onze dienstverlening”, aldus Andrea Reynierse. Zij is als projectmanager betrokken bij de organisatie van de klantenpanels. Elk jaar denken de panels mee over een thema. “Dat thema bepalen we aan de hand van de speerpunten uit het ondernemingsplan 2012-2016.” In 2013 heeft RWS gekozen voor het thema duurzaamheid.

83 aanmeldingen
Eind 2012 stuurde RWS een oproep naar klanten die zich eerder al eens aan hadden gemeld voor de klantenpanels. Ook via de Zeeland Woonkrant en de website www.rwsgoes.nl riep RWS klanten op zich aan te melden. “De reacties waren overweldigend”, vertelt Andrea enthousiast. RWS ontving 83 aanmeldingen op de oproep. “Het nadeel hiervan was wel dat we mensen teleur moesten stellen. Want om met de panels concrete resultaten te bereiken, konden we maximaal vijftien leden per panel indelen.” De klantenpanels zijn zo ingericht dat ze een zo goed mogelijke afspiegeling zijn van het klantenbestand van RWS. “Dat betekent dat we bijvoorbeeld gekeken hebben naar: leeftijd, geslacht, spreiding over het werkgebied en type woning.”

Onderwerpen
De twee klantenpanels komen in 2013 drie keer bij elkaar om de volgende onderwerpen te bespreken:
• Beperking van energieverbruik begint bij energiebewustzijn en energiebewust gedrag van huurders. • Beperking van energieverbruik door investeringen in energiebesparende maatregelen.
• Gebruik maken van energie uit duurzame bronnen zoals wind-, water-, en zonne-energie.

Hulp van expert
Tijdens de eerste bijeenkomst heeft RWS Sjaak Vogel uitgenodigd. Hij is de energieadviseur van DELTA en heeft ruime kennis en ervaring op het gebied van duurzame energie en energiebesparingmogelijkheden. Sjaak adviseert klanten van DELTA hoe om te gaan met energieverbruik en geeft daarbij advies over besparingsmogelijkheden. Andrea: “We denken dat hij met zijn kennis de panels op weg kan helpen. De panels denken vervolgens met ons mee over hoe wij deze tips over kunnen brengen naar onze huurders.”