Jaarverslag 2014 vastgesteld Jaarverslag 2014 vastgesteld Jaarverslag 2014 vastgesteld

Dinsdag 26 mei tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben onze leden het jaarverslag 2014 vastgesteld. Dit jaarverslag is een verantwoording van wat we in 2014 gedaan hebben, in woord en in cijfers.

 

Het jaarverslag bestaat uit drie delen:

  1. Een Volkshuisvestelijk verslag waarin staat wat we gedaan hebben en belangrijk vonden in 2014 en welke doelen uit ons ondernemingsplan we wel of niet gehaald hebben. En zo niet: waarom en hoe we daarop bij gaan sturen.
  2. Een Governanceverlag waarin de raad van commissarissen verantwoording aflegt over 2014.
  3. Een Jaarrekening met de cijfers van 2014.