Jaarverslag 2012, lees het online! Jaarverslag 2012, lees het online! Jaarverslag 2012, lees het online! Jaarverslag 2012, lees het online! Jaarverslag 2012, lees het online!

Wat heeft RWS gedaan in 2012 en welke doelen zijn daarmee bereikt? In het jaarverslag 2012 vindt u het antwoord op deze vragen. U leest het jaarverslag hier op onze website en op www.rwsjaarverslag.nl .

 

Andere jaren brachten we een jaarbericht uit in de vorm van een krantje met daarin de belangrijkste punten uit het jaarverslag. Dit jaar doen we het anders, het jaarverslag heeft een andere structuur dan voorheen. Korter, bondiger en duidelijker. Dat maakt een uitgebreide samenvatting overbodig. Wel hebben we onze leden, leveranciers en andere belanghebbende partijen een overzicht van de belangrijkste cijfers gestuurd. Deze vindt u onderaan dit nieuwsbericht samen met het publicatie jaarverslag 2012.

Online: wel zo duurzaam
Wij kiezen ervoor om het jaarverslag niet meer op papier te verstrekken. Dat doen wij om het milieu én kosten te besparen. Wel zo duurzaam! Wel kunt u op verzoek het gehele verslag bij ons op kantoor inzien of op papier aanvragen.

De geconsolideerde en enkelvoudige balans en winst- en verliesrekening 2012 (met toelichting) zijn door Deloitte voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Deze verklaring heeft echter geen betrekking op de (verkorte) publicatie versie van ons jaarverslag.

Drie delen
Wat wel hetzelfde is gebleven is dat het jaarverslag uit drie delen bestaat:

  • Het Volkshuisvestingsverslag: hierin verantwoorden we ons in woord op de doelen die we in ons ondernemingsplan en daaruit volgend ons jaarplan geformuleerd hebben.
  • Het Governance verslag van onze Raad van Commissarissen: hierin ligt de nadruk op toezicht en transparantie.
  • De jaarrekening: bevat een overzicht van de balans en de cijfers waaruit ons jaarresultaat volgt.

Heeft u vragen?
Wilt u het jaarverslag toch liever op papier ontvangen? Of heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer: (0113) 23 16 74.