Investeringsplannen Kamperland en Kortgene bekend Investeringsplannen Kamperland en Kortgene bekend Investeringsplannen Kamperland en Kortgene bekend Investeringsplannen Kamperland en Kortgene bekend Investeringsplannen Kamperland en Kortgene bekend

RWS heeft haar investeringsplannen voor Kamperland en Kortgene bekendgemaakt.

 

Maatwerkpakket
In de Nieuwstraat in Kamperland en de Willem-Alexanderstraat en Bernhardstraat in Kortgene biedt RWS in totaal 41 huishoudens een maatwerkpakket aan. De huurder kiest dan zelf voor welke extra woonaanpassing hij wil betalen. Het maatwerkpakket wordt in 2015 samen met huurders opgesteld.  

Nieuwbouw
In 2018 worden er in de Nieuwstraat in Kamperland een aantal levensloopbestendige woningen opgeleverd. Deze woningen komen op de plaats waar nu 13 voormalige Woonzorg-woningen staan. “Met een volledig woonprogramma op de begane grond spelen we in op de ontwikkeling dat mensen niet meer naar een verzorgingshuis gaan maar zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen”, zegt directeur-bestuurder Maarten Sas. “Dit woningtype is nieuw voor Kamperland.”

“In de Willem-Alexanderstraat in Kortgene worden er een aantal woningen gesloopt. Dit doen we om meer ruimte te creëren”, zegt Sas. “Op de plaats waar nu 12 voormalige Woonzorg-woningen staan komt extra groen en infrastructuur zoals parkeergelegenheid en stoepen. Hiermee creëren we een mooie woonomgeving en wordt het gevoel van veiligheid vergroot.” In 2017 wordt het nieuwbouwcomplex Stadspolder opgeleverd. In dit complex komen twintig seniorenappartementen.

Herstructureringsregeling
Voor de woningen die in aanmerking komen voor sloop geldt er een herstructureringsregeling. In deze regeling is een verhuisvergoeding van circa 5.800 euro opgenomen. “Natuurlijk krijgen bewoners de kans om terug te keren in de nieuwe woningen. Daar waar dat niet kan bieden we ze een vergelijkbare woning aan tegen een vergelijkbare huurprijs”, zegt Sas. “Hierbij geldt dat ze voorrang hebben op al onze huurwoningen die vrijkomen in de gemeenten Noord-Beveland, Kapelle en Goes.”

Persoonlijke begeleiding
De corporatie gaat binnenkort verder in gesprek met deze bewoners. Per situatie wordt er gekeken naar de wensen, behoeften en financiële situatie. Sas: “We vinden het heel belangrijk om deze mensen goed te begeleiden. We streven ernaar om binnen twee jaar voor iedereen een vervangende woning te vinden.”

Plannen bekend
Met het bekendmaken van de plannen voor Kamperland en Kortgene zijn de investeringsplannen voor alle dorpen in de gemeente Noord-Beveland bekend. In totaal vragen de plannen om een investering van 9,3 miljoen euro. Geïnteresseerden kunnen alle plannen terugvinden op: www.rwsgoes.nl/nbl2015