Interesse in zonnepanelen overtreft verwachtingen Interesse in zonnepanelen overtreft verwachtingen Interesse in zonnepanelen overtreft verwachtingen Interesse in zonnepanelen overtreft verwachtingen Interesse in zonnepanelen overtreft verwachtingen

Dit jaar hebben we 509 aanmeldingen ontvangen voor zonnepanelen. Dit is bijna tweemaal zoveel als vorig jaar, toen ontvingen we 273 aanmeldingen. “Het overtreft al onze verwachtingen”, zegt directeur-bestuurder Maarten Sas.

 

In mei ontvingen ruim 1.500 huurders een brief met de vraag of ze interesse hadden om zonnepanelen op hun woning te laten plaatsen. Door de gunstige ligging van het dak van deze woningen, namelijk zuidwest en zuidoost, brengen de zonnepanelen het meeste op.  

Regionale samenwerking
Sas: “Vorig jaar hebben we met een aantal Zeeuwse woningcorporaties gezamenlijk zonnepanelen ingekocht. We zijn toen uitgegaan van 300 sets per jaar. De 502 aanmeldingen die we nu ontvangen hebben, hadden we niet verwacht.”

Loting
“Vanwege de grote belangstelling hebben we dit jaar door middel van loting de sets zonnepanelen verdeeld. 235 sets in totaal, want 65 sets hebben we vooraf gereserveerd voor nieuwbouw en renovatieprojecten. Huurders die interesse hebben getoond in zonnepanelen zijn inmiddels geïnformeerd of ze wel of niet ingeloot zijn. Huurders die zijn uitgeloot krijgen volgend jaar voorrang op zonnepanelen.”

Betaalbaarheid
Voor slechts 10 euro per maand krijgen huurders zes zonnepanelen op hun woning. “Dit is 5 euro minder dan vorig jaar. We willen namelijk blijven stimuleren dat onze huurders kiezen voor duurzame oplossingen.” Huurders die vorig jaar voor zonnepanelen hebben gekozen, worden met terugwerkende kracht door de corporatie gecompenseerd.