Integriteitcode

RWS partner in wonen vindt betrouwbaarheid en integriteit belangrijk. Binnen de corporatiesector krijgt integriteit veel aandacht. In het dagelijks werk kunnen zich situaties voordoen waarbij dilemma’s een rol spelen. Bijvoorbeeld: wat te doen wanneer een huurder het verzoek doet om tegen betaling een klus in de woning te verrichten? Of hoe om te gaan met een uitnodiging van een relatie voor een reis naar het buitenland? Hoe gaan we om met klanten? En met collega's?

 

We beheren sociale huurwoningen en ontwikkelen woningen en projecten. De samenleving moet erop kunnen rekenen dat wij onze maatschappelijke taak op een integere wijze uitvoeren, dat we volgens wetten en regels handelen en alles doen om misstanden te voorkomen. Bovendien is duurzame samenwerking gebaat bij integriteit. En duurzame samenwerking met elkaar, met klanten en relaties vinden we noodzakelijk om onze opgaven ten aanzien van de samenleving als geheel tot stand te kunnen brengen. We werken daarom al sinds enige tijd met een integriteitcode. Deze integriteitcode is onlangs geactualiseerd.

Wat verandert er?
De belangrijkste wijzigingen staan hieronder.

  • De code is van toepassing voor iedereen die in opdracht van RWS werkt. Dat betekent concreet dat wij ervan uit gaan dat iedereen zich houdt aan de gedragsregels uit onze integriteitcode.
  • Iedereen die in opdracht van RWS werkt, dient zich op verzoek te legitimeren met een bedrijfslegitimatie.
  • Om te vermijden dat relatie- en kerstgeschenken als tegenprestatie worden gezien, worden deze door ons, onder dankzegging, afgewezen.