Inkomensverklaring: Update Inkomensverklaring: Update

Woningcorporaties die de afgelopen jaren gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om een inkomensafhankelijke huurverhoging te vragen, hebben daarbij de wet gevolgd, stelt Aedes. In die wet staat echter niet expliciet dat de Belastingdienst inkomensgegevens mag verstrekken. Daar richt de uitspraak van de Raad van State van 3 februari 2016 zich specifiek op. Het is aan het ministerie en de Belastingdienst om de consequenties van het ontbrekende onderdeel in de wet te beoordelen.

 

Verstrekken inkomensgegevens
Uit de uitspraak van de Raad van State blijkt dat de Belastingdienst geen inkomensindicaties van huurders van sociale huurwoningen mag verstrekken aan verhuurders. In de wet staat namelijk niet voldoende expliciet dat de Belastingdienst daartoe verplicht is, terwijl dat wel vereist is, aldus de Raad van State. Minister Blok heeft inmiddels maatregelen genomen om dat te herstellen. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Wetsvoorstellen
Deze verplichting staat wel expliciet in het wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt 2015. De Tweede Kamer behandelt dit wetsvoorstel deze week. Als deze wet snel wordt aangenomen dan kan de Belastingdienst volgens de minister in ieder geval voor de huuraanzeggingen per 1 juli 2016 de inkomensverklaringen verstrekken. Mocht het via deze wet niet op tijd lukken, dan is er nog een alternatief: het wetsvoorstel Gegevensverstrekking Belastingdienst.

Inkomensafhankelijke huurverhoging
De uitspraak van de Raad van State richt zich tegen het verstrekken van inkomensindicaties door de Belastingdienst, niet tegen woningcorporaties en andere verhuurders. Corporaties die de afgelopen jaren gebruikmaakten van inkomensafhankelijke huurverhoging hebben daarbij de wet gevolgd.

De uitspraak betekent niet dat de Raad van State zich uitspreekt tegen de systematiek van inkomensafhankelijk huurbeleid. Gezien de voorstellen om de wet te herstellen en de behandeling van het wetsvoorstel over het huurbeleid, is er geen aanleiding te verwachten dat de inkomensafhankelijke huur van tafel gaat.

Webportaal
Op 1 februari heeft de Belastingdienst weer het webportaal voor inkomensafhankelijke huurverhoging geopend. Verhuurders kunnen zich tot 29 februari aanmelden, zodat ze later inkomensindicaties kunnen aanvragen. Corporaties kunnen zich blijven aanmelden via het webportaal, de uitspraak van de Raad van State verandert hier niets aan. Het aanvragen van inkomensindicaties is uiteraard pas weer mogelijk als de wet is aangepast.

Bron: Aedes.nl