In gesprek met inwoners Noord-Beveland over woningbestand In gesprek met inwoners Noord-Beveland over woningbestand In gesprek met inwoners Noord-Beveland over woningbestand In gesprek met inwoners Noord-Beveland over woningbestand In gesprek met inwoners Noord-Beveland over woningbestand In gesprek met inwoners Noord-Beveland over woningbestand In gesprek met inwoners Noord-Beveland over woningbestand

In juni organiseren we vier bijeenkomsten op Noord-Beveland om huurders en inwoners mee te laten denken over ons woningbestand in hun dorp. Het gaat om de dorpen waar we de meeste woningen hebben: Kamperland, Colijnsplaat, Kortgene en Wissenkerke.

 

Met het strategisch voorraadbeleid (SVB) hebben we in kaart gebracht hoeveel en welk type woningen we bezitten op Noord-Beveland en hoe deze technisch in elkaar zitten. Ook hebben we een beeld van wat de toekomst gaat brengen. Vergrijzing en krimp vergen in de toekomst een andere samenstelling van ons woningbezit. Hoe we daar komen, daar   hebben we natuurlijk onze gedachten over. Maar de mogelijkheden zijn legio, de echte besluiten moeten nog genomen worden. Daarom gaan we met huurders en andere inwoners van de dorpen in gesprek. Het gaat uiteindelijk om hun dorp. Daarom willen we graag weten welke mogelijkheden en behoeften zij zien. En of zij ideeën en oplossingen hebben waar wij wellicht nog niet aan gedacht hebben. Andere belanghebbende partijen waaronder de gemeente Noord-Beveland zijn eerder in het proces geïnformeerd.

Wanneer
Huurders van woningen in de vier dorpen ontvingen vorige week een brief waarin de we ze oproepen om mee te praten over hun dorp. Ook andere inwoners van de dorpen zijn van harte welkom. De bijeenkomsten starten om 19.30 uur en eindigen om 21.15 uur en vinden plaats op de volgende data:

·          Kamperland       woensdag 4 juni 2014

·          Kortgene           donderdag 5 juni 2014

·          Colijnsplaat       dinsdag 10 juni 2014

·          Wissenkerke    donderdag 12 juni 2014


Locatie

Een aantal weken van te voren ontvangen huurders een herinneringsbrief met daarin de locatie. Deze zullen we ook bekend maken via deze website.