Huurexplosie voor huurders in schaarstegebieden Huurexplosie voor huurders in schaarstegebieden Huurexplosie voor huurders in schaarstegebieden Huurexplosie voor huurders in schaarstegebieden Huurexplosie voor huurders in schaarstegebieden
De Nederlandse Woonbond voorziet grote problemen als het kabinet de maximumhuren in schaarstegebieden met maximaal 123 euro per maand verhoogt.

 

 

 

Minister Donner kondigde gisteren aan de maximumhuren in een tiental regio’s met maximaal 25 woningwaarderingspunten op te trekken. Door het optrekken van de maximumhuren dreigt alsnog de huurexplosie, waarvoor de Woonbond waarschuwde op grond van eerdere plannen om dat te doen.

Huurwoningen in met name Amsterdam, Utrecht en Den Bosch worden onbetaalbaar. Het gat tussen bestaande huurprijzen en nieuwe huurprijzen wordt enorm. Hierdoor zal de doorstroming volledig stokken.

Woonbond heeft alternatief

De Woonbond gaat zich volledig inzetten om dit voorstel van tafel te krijgen. Woonbonddirecteur Ronald Paping: 'Huurders worden geconfronteerd met torenhoge huren zonder dat er extra kwaliteit tegenover staat. Deze maatregel is desastreus voor de portemonnee van huurders en voor de woningmarkt. Terwijl de Woonbond een veel beter alternatief heeft.'

Hoger maximumhuren in schaarstegebieden


Onlangs werd het plan van de minister om de maximumhuren in héél Nederland te verhogen door de Tweede Kamer naar de prullenbak verwezen. Nu komt hij opnieuw met een plan, ditmaal alleen gericht op de gebieden met de hoogste gemiddelde WOZ-waarden. Op basis van een indeling van Nederland in 40 regio’s zijn 10 gebieden met de hoogste gemiddelde WOZ-waarden geselecteerd. Het gaat daarbij vooral om gemeenten in Noord-Holland, Utrecht, Midden- en Oost-Brabant enGelderland. Woningen met een gelijke of lagere WOZ-waarde per m2 dan het gemiddelde krijgen 15 extra punten. Bij een hogere WOZ-waarde per m2 worden maar liefst 25 extra punten toegekend.


Moeilijk uitvoerbaar


De Woonbond is zwaar teleurgesteld dat minister Donner vasthoudt aan de huurverhogingen in de schaarstegebieden. Eerder gaf hij zelf toe dat differentiatie naar regio’s altijd arbitrair is en vreemde grenseffecten oplevert. Bovendien zou het volgens hem leiden tot gedetailleerde regelgeving en tal van uitvoeringsproblemen. Als het aantal punten gerelateerd wordt aan de WOZ-waarde kunnen huurders bezwaar maken. Dit zou volgens de minister kunnen leiden tot 'vele tienduizenden c.q. honderdduizenden beroepen' tegen de vaststelling van de WOZ-waarde.

Bron: Woonbond 15-06-2011