14-3-2011 - Huurders RWS gaan minder verbruiken 14-3-2011 - Huurders RWS gaan minder verbruiken 14-3-2011 - Huurders RWS gaan minder verbruiken 14-3-2011 - Huurders RWS gaan minder verbruiken 14-3-2011 - Huurders RWS gaan minder verbruiken 14-3-2011 - Huurders RWS gaan minder verbruiken 14-3-2011 - Huurders RWS gaan minder verbruiken
Het project van woningcor­poratie RWS waarbij huurders te­gen een kleine huurverhoging energiebesparende maatregelen kunnen laten uitvoeren is een suc­ces. Van de eerste negentig huurders die zijn benaderd laten 65 mensen minimaal één maatregel uitvoeren.

 

 
Mensen kunnen kiezen uit onder meer het vervangen van enkel glas door dubbel glas, het isoleren van het dak, het isoleren van de grond­vloer en het aanbrengen van een zonneboiler in het dakvlak. Deze wordt aangesloten op de cv-ketel voor het leveren van warm water. Met 65 deelnemers is de dakisola­tie veruit het populairst. Bijna net zoveel mensen hebben de RWS la­ten weten dat ze graag dubbel glas willen. Elf huurders hebben beslo­ten alle voorgestelde maatregelen te laten uitvoeren.

In dat geval wordt kan de bespa­ring op de energierekening op­lopen tot 445 euro per jaar. De woning gaat van energielabel E naar label B. Van de besparing wordt ze­ventig procent doorberekend in de huur. De overige dertig procent mag de huurder in zijn portemon­nee steken. De eerste negentig huurders die door de woningcor­poratie zijn benaderd wonen in de Eikenlaan, Populierenstraat, Ber­kenstraat en Beukenstraat in Goes-Zuid. De RWS is van plan om dit jaar in totaal 1100 huurders aan te bieden energiebesparende maatregelen te laten uitvoeren. De kosten worden geschat op vier mil­joen euro.

Met de maatregelen wil de corpora­tie aansluiten bij het project Meer Met Minder. Dat is een landelijk initiatief van de overheid, bouw-s­ector, woningcorporaties en de energie- en installatiesector. Zij willen twintig procent besparen op het totale gasverbruik in sociale huurwoningen.

PZC maandag 14 maart 2011 - door Rob Paardekam