Hoogste score van huurders Hoogste score van huurders Hoogste score van huurders Hoogste score van huurders

In de benchmark van brancheorganisatie Aedes beoordelen huurders ons met een a-label. Ook op de onderdelen duurzaamheid, onderhoud & verbetering en beschikbaarheid & betaalbaarheid scoren we het hoogste label.

 

We scoren goed op de onderdelen die we belangrijk vinden. Huurders vinden onze dienstverlening goed, de huren van onze woningen behoren tot de laagste van Nederland en de wachtlijsten tot de kortste. En de score op het gebied van duurzaamheid bevestigt dat we ook op dat gebied op de goede weg zijn.

Bedrijfslasten
Op het onderdeel bedrijfslasten scoren we een C. Onze bedrijfslasten zijn vergeleken met het gemiddelde van de sector hoger. Dat komt doordat we investeren in de andere onderdelen. De benchmark zet de resultaten af tegen de andere corporaties. Onze bedrijfslasten zijn juist omlaag gegaan en dat zetten we de komende jaren door. Doordat we altijd verstandig met ons geld zijn omgegaan, kunnen we het dragen en toch de huren laag houden. Want we willen betaalbaar wonen voor iedereen bereikbaar houden.