27-5-2011 - Goese Schans staat op de handrem 27-5-2011 - Goese Schans staat op de handrem 27-5-2011 - Goese Schans staat op de handrem 27-5-2011 - Goese Schans staat op de handrem 27-5-2011 - Goese Schans staat op de handrem 27-5-2011 - Goese Schans staat op de handrem 27-5-2011 - Goese Schans staat op de handrem 27-5-2011 - Goese Schans staat op de handrem
Waterstad Goese Schans verdwijnt na de zomer voor onbepaalde tijd in de koelkast. Omdat herstel van de woningmarkt uitblijft, maakt Goes pas op de plaats met het omvangrijke woningbouwproject in het havenindustriegebied.

 

 
Goes hoopte deze zomer weer bouwvergunningen te kunnen verlenen, nadat het project eerder vertraging opliep doordat de Raad van State eind vorig jaar een streep haalde door het bestemmingsplan. Daarvoor waren zogeheten deelbestemmingsplannen in procedure gebracht, maar burgemeester en wethouders hebben nu besloten die nog niet vast te stellen.

„Het zijn onzekere tijden, dus het is beter om die stap nog even niet te zetten”, zegt wethouder JoAnnes de Bat. Het is niet duidelijk wanneer dat wel gebeurt, het zal voor een belangrijk deel afhangen van de situatie op de woningmarkt. „Er moet worden bekeken of we nog op de goede weg zitten. Is het plan nog realistisch of moet het anders?”

Feit is dat er te weinig woningen worden verkocht. De interesse is er wel, maar aspirant kopers lopen er steeds vaker tegenaan dat ze de financiering niet rond krijgen. De Bat zegt ‘een paar nachten hoofdpijn’ te hebben gehad van het besluit om pas op de plaats te maken, maar van een impasse is wat hem betreft geen sprake. „Ik ben er van overtuigd dat die wijk er uiteindelijk wel komt, al zal het misschien wat langer duren.”

Voor het eerste plandeel ‘ het Goese Diep’ waren al 120 woningen vergund. Hiervan zijn de eerste verkochte 37 nu in aanbouw. Of de ontwikkelingscombinatie woningcorporatie RWS en de projectontwikkelaars Proper Stok Heijmans en Van Garderen & Dekker alle 120 huizen zal bouwen, is nog niet duidelijk.

Overigens waren er tegen de twee nieuwe deelbestemmingsplannen al zienswijzen ingediend, onder meer door de betonbedrijven. Die moeten op termijn weg uit het havenindustriegebied, maar de provincie heeft nog altijd geen alternatieve locatie gevonden. Zij kunnen wellicht langer blijven zitten, nu het woningbouwproject in de wacht wordt gezet.

PZC 27-05-2011 - Luc Oggel