4-2-2011 - Goes wil af van slapende projecten 4-2-2011 - Goes wil af van slapende projecten 4-2-2011 - Goes wil af van slapende projecten 4-2-2011 - Goes wil af van slapende projecten 4-2-2011 - Goes wil af van slapende projecten 4-2-2011 - Goes wil af van slapende projecten 4-2-2011 - Goes wil af van slapende projecten 4-2-2011 - Goes wil af van slapende projecten
Goes wil paal en perk stel­len aan bouwprojecten die voort­durend worden uitgesteld. Omdat uitstel geen afstel betekent, blijven ze drukken op het woningbouw­contingent.

 

 
Elke gemeente heeft te maken met een vooraf vastgesteld aantal wo­ningen dat in een bepaalde tijd mag worden gebouwd, het zogehe­ten woningbouwcontingent. Het is wethouder Jo-Annes de Bat op­gevallen dat er best wat plannetjes zijn die om wat voor reden dan ook niet van de grond komen. Ze worden echter vaak niet geschrapt, maar opgeschoven. Daardoor blij­ven ze op papier dus bestaan en moet er in de planning rekening mee worden gehouden, ook al laat de uiteindelijke realisatie jaren op zich wachten.

De Bat wil daarom laten uitzoeken hoeveel projecten er op dit mo­ment ( lang) in de ijskast staan en welke er gewoon beter helemaal geschrapt kunnen worden. „We gaan kritisch naar die planning kij­ken en er ook regels voor opstel­len”, zegt hij. Aanleiding voor het voornemen is het feit dat woningcorporatie RWS begin vorige maand aankon­digde een aantal geplande projec­ten uit te stellen. Het bedrijf doet dat met het oog op de eigen finan­ciële situatie. Het gaat onder meer om het plan voor twintig wonin­gen op de kavel-Nonnekes in Goes-West, de bouw van 48 wooneenheden op het Hollandiaplein, project De Bongerd in Goes-Zuid, appartementen op oude WEA-lo­catie aan de Oostsingel, de bouw van 32 grondgebonden woningen als tweede fase van de nieuwbouw van zorgcentrum Poelwijck in ’s-Heer Arendskerke en de bouw van vijf woningen aan de Huyssen­straat in Kattendijke.

Een ander staaltje van uitstel is de al in 2002 aangekondigde woonto­ren ‘ Scheldewachters’ in het Sta­tionspark. Het is jaren stil rond de Goese wolkenkrabber, maar toch dook hij vorig jaar weer op in het Bevelandse woningbouwprogram­ma 2010-2020.

Volgens De Bat zou het in sommi­ge gevallen ‘een zegen’ zijn als plannen die steeds worden uitgesteld daadwerkelijk worden ge­schrapt. Overigens wordt de woningbouw­planning al regelmatig gemonitord en is de gemeente ‘constant’ in ge­sprek met ontwikkelaars.

PZC vrijdag 4 februari 2011 - door Luc Oggel