Geen huurverhoging voor 1 op de 3 huurders Geen huurverhoging voor 1 op de 3 huurders Geen huurverhoging voor 1 op de 3 huurders Geen huurverhoging voor 1 op de 3 huurders Geen huurverhoging voor 1 op de 3 huurders Geen huurverhoging voor 1 op de 3 huurders Geen huurverhoging voor 1 op de 3 huurders Geen huurverhoging voor 1 op de 3 huurders

Circa 30% van de huurders ontvangt dit jaar géén huurverhoging. De overige huurders krijgen wel een huurverhoging, alleen is deze zeer gering, namelijk 0,45%. RWS vindt betaalbaar wonen erg belangrijk.
 

 

RWS past dit jaar voor de eerste keer een andere manier van huurverhoging toe, namelijk de huursombenadering. “Het verschil tussen deze benadering en de eerder toegepaste inkomensafhankelijke huurverhoging ligt met name in het feit dat we dit jaar kijken naar de huurprijs die wordt betaald door de huurder”, aldus directeur-bestuurder Maarten Sas.

Huursombenadering
Sas: “Huurders die een relatief hoge huur betalen, krijgen dit jaar géén huurverhoging. Dit geldt voor circa 30% van onze huurders. Huurders die op dit moment een relatief lage huur betalen, krijgen een geringe huurverhoging van 0,45%. Sas: ”De gedachte van de huursombenadering is dat het de verschillen in huurprijs tussen huurders kleiner maakt. Daarnaast wordt de huurprijs steeds meer in balans gebracht met de kwaliteit van de woning.”

Bezwaar
Eind april ontvangen alle huurders van RWS een brief waarin ze geïnformeerd worden over een eventuele huurverhoging. De huurverhoging gaat in op 1 juli 2017. Huurders die het niet eens zijn met de huurverhoging kunnen tot 1 juli 2017 een bezwaarschrift indienen. Kijk voor meer informatie op www.rwsgoes.nl/huurverhoging.