18-1-2011 Huurverhoging scheefwoners 18-1-2011 Huurverhoging scheefwoners 18-1-2011 Huurverhoging scheefwoners
De stevige huurverhoging per 1 juli voor scheefwoners in de sociale huursector (tot euro 648 huur per maand) gaat toch door.
 
Minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken verwacht de daarvoor noodzakelijke wijziging van de Huurwet in tegenstelling tot eerdere berichten gisteren toch vóór 1 juli door het parlement te loodsen. 1 juli is de wettelijk vastgelegde jaarlijkse huurverhogingsdatum.

Het kabinet kondigde het in het regeerakkoord al aan: in de gereguleerde huursector - waarin huurprijs en woonkwaliteit onder ministeriële regels vallen - mogen de huren voor inkomens vanaf euro 43.000 met meer dan het inflatietempo stijgen. In een tempo tot maximaal 5%. Voor de lagere inkomens in dit soort huurwoningen blijft de huurprijs jaarlijks de inflatie volgen, zoals ook gold tijdens het vorige kabinet.

'We zullen alles op alles zetten om dat toch voor elkaar te krijgen', aldus een woordvoerster namens de minister. 'We zullen het hele traject met spoed doorlopen.' Donner verwacht veel steun in de Kamer, omdat scheefwonen veel partijen een doorn in het oog is.

Eerder gisteren had het ministerie laten weten dat de huurverhoging voor scheefwoners 'op zijn vroegst in 2012' zou worden doorgevoerd. Maar dat was bij nader inzien volgens het ministerie 'niet helemaal correct'.

Door de huren voor de hogere inkomens sterker te laten oplopen hoopt het kabinet de doorstroming in de sociale huursector te vergroten. De wachtlijsten voor een corporatiewoning zijn lang, omdat te weinig huishoudens hun huurhuis verlaten als ze een hogere huur kunnen betalen. Vaak is dat bij gebrek aan betaalbare koopwoningen en omdat de commerciële huursector te klein is en te duur. Dat geldt vooral voor de Randstad, waar de vraag naar woningen groot is. In Amsterdam woont zeker 30% van de sociale huurders scheef.

De gereguleerde huursector omvat alle huurwoningen die in het gehanteerde puntenstelsel onder het maximum van 142 punten en de daaraan gekoppelde huurgrens van euro 648 per maand vallen. Het gaat om 2,4 miljoen corporatiewoningen en 300.000 particuliere woningen. Tegenover de gereguleerde huursector staat de geliberaliseerde huursector.


Gereguleerde huursector omvat alle huurwoningen die niet boven de grens van euro 648 uitkomen, gekoppeld aan een puntenstelsel (max. 142). Het gaat daarbij vooral om corporatiewoningen. Hogere inkomens moeten uit die woningen en doorstromen. Voor hen moet de huur daarom sterker stijgen.

Het Financiele Dagblad - dinsdag 18 januari 2011