10-3-2011 - Erasmuspark klimt naar de top 10-3-2011 - Erasmuspark klimt naar de top 10-3-2011 - Erasmuspark klimt naar de top 10-3-2011 - Erasmuspark klimt naar de top 10-3-2011 - Erasmuspark klimt naar de top 10-3-2011 - Erasmuspark klimt naar de top 10-3-2011 - Erasmuspark klimt naar de top
Formeel wordt 6 april het hoogste punt bereikt, maar nu al is één van de twee nieuwe gebou­wen van het Erasmuspark in Goes al aan de top. Uiteindelijk verrij­zen er vier woonblokken voor ouderen.

 

 
De hoogte van de torens verschilt: van 15 tot 35 meter. De blokken herbergen straks 150 ruime appar­tementen, waarvan 50 in de koop­sector. Onder de vier blokken komt een parkeergarage met 120 plaatsen. Een gangenstelsel ver­bindt de vier blokken, zodat bewo­ners bij regen en kou ondergronds van de naar het andere toren kun­nen lopen. Aan de Kuyperlaan blij­ven 24 vakken over voor bezoe­kers.

De bouw vindt plaats in twee fa­sen, zodat de huurders van de huidige, nog te slopen naastgelegen Erasmusflat maar één keer moeten verhuizen. Eind 2012 is het com­plex gereed. RWS/Marsaki en Stichting voor Regionale Zorgver­lening dragen het bouwproject. De vier gebouwen herbergen 44 koop- en 112 huurappartementen. Op de begane grond komen zorg­en welzijnsvoorzieningen zoals een grand café, een kapper, fysio­therapeut en pedicure.

PZC donderdag 10 maart 2011