'De Nieuwe RWS' besproken tijdens minisymposium 'De Nieuwe RWS' besproken tijdens minisymposium 'De Nieuwe RWS' besproken tijdens minisymposium 'De Nieuwe RWS' besproken tijdens minisymposium 'De Nieuwe RWS' besproken tijdens minisymposium 'De Nieuwe RWS' besproken tijdens minisymposium

Donderdag 1 mei kwamen RWS en haar belanghouders bij elkaar voor een minisymposium. De aanleiding was het 30-jarig bestaan van RWS, maar er werd vooral vooruit gekeken. Bijvoorbeeld door spreker Jan Rotmans die een visionair beeld gaf van de richting waar onze samenleving naartoe gaat. Maar ook werd er gepraat over 'De Nieuwe RWS'. In de PZC van vrijdag 2 mei stond foutief dat het om een aanpassing van de Huurdersvereniging gaat. Hoe het echt zit, vertellen we u graag.

 

De samenleving staat op een kantelpunt volgens professor Jan Rotmans. Centrale systemen worden overbodig, want mensen worden steeds meer zelfredzaam. We hebben bijvoorbeeld geen reisbureau meer nodig om een reis te boeken en met de 3d-printer in opkomst kunnen we zelf binnekort unieke dingen printen wat massaproductie overbodig maakt. Daarnaast zijn investeringen in duurzaamheid (bijvoorbeeld in zonnepanelen) volgens Rotmans rendabeler dan je geld op de bank zetten. Volgens Rotmans gaan we terug naar de kern en van daaruit weer verder. "Zeeland is de provincie bij uitstek daarvoor", vindt hij. "Jullie zijn één van de meest innovatieve provincies, maar zijn ook heel goed in het verbergen daarvan."

De nieuwe RWS
Na het betoog van Rotmans voerden Charles Linssen en directeur-bestuurder Maarten Sas een tweegesprek over wat RWS allemaal doet. En zo kwamen zij uiteindelijk uit bij 'De Nieuwe RWS'. De huurders van RWS en tal van andere belanghouders denken en praten al volop mee en hebben invloed op het beleid van onze woningcorporatie. De leden in de Algemene Ledenvergadering, de huurders via de Huurdersvereniging (HV) en de samenleving als geheel in de Maatschappelijke Adviesraad (MAR). In De Nieuwe RWS komt een dwarsdoorsnede van de lokale samenleving bijeen om ontwikkelingen te signaleren en te bespreken, om mee te helpen de ‘maatschappelijke agenda’ van RWS te vormen. Om verbindingen tot stand te brengen tussen sectoren, organisaties en mensen. Dit verenigingsplatform van RWS vormt een belangrijke schakel tussen RWS en de samenleving. De organen van RWS (werkorganisatie, directie, Raad van Commissarissen, Huurdersvereniging, MAR en het verenigingsplatform) komen met andere betrokkenen samen in de nieuwe Vereniging RWS. Deze organen blijven ook gewoon zelfstandig functioneren. Er is daarnaast ruimte voor iedereen of iedere organisatie die betrokken is bij goed wonen in de regio. Een nieuw verenigingsbestuur zorgt voor een goede gang van zaken in de vereniging. Daarmee creëren we met De Nieuwe RWS een nieuwe moderne vorm van een maatschappelijke onderneming.