Conclusie visitatie: RWS is een doener! Conclusie visitatie: RWS is een doener! Conclusie visitatie: RWS is een doener! Conclusie visitatie: RWS is een doener! Conclusie visitatie: RWS is een doener! Conclusie visitatie: RWS is een doener!

Het afgelopen halfjaar is RWS gevisiteerd. Een visitatie beoordeelt ons op onze maatschappelijke prestaties. Vergeleken met de vorige visitatie communiceren we beter over wat we doen. Daar zijn we blij mee. Maar uiteraard is er ook ruimte voor verbetering.

 

Eén conclusie is dat we niet altijd helder rapporteren over hoe en waarom we soms doelstellingen aanpassen. Ons huidige ondernemingsplan biedt daar te weinig ruimte voor. Maar de dynamiek van alledag vraagt hier nou eenmaal wel om. Met het nieuwe ondernemingsplan gaan we dat verbeteren.

‘Ga met ons in gesprek’
Het bestuur en de RvC vinden het mooiste compliment voor RWS dat ze bestempeld wordt als doener! “Dit houden we vast, want hieruit blijkt dat we doen wat we zeggen. En daar zijn we trots op”, vertelt Maarten Sas, directeur-bestuurder. Jan Roose, voorzitter van de Raad van Commissarissen voegt toe: “Het rapport geeft ons aan waar we kunnen verbeteren, maar we horen het nog liever direct van huurders en andere belanghouders. Daarom gaan we graag met ze in gesprek.” RWS nodigt ze uit om hiervoor een afspraak te maken via telefoonnummer (0113) 37 70 46. Vragen en opmerkingen mailen kan ook naar: ingesprekmet@rwsgoes.nl.

Visitatie met dialogen
Om maximaal te leren van deze visitatie kozen we voor een visitatie met dialogen. De visitatiecommissie ging onder andere in gesprek met: de Huurdersvereniging, de Maatschappelijke Adviesraad, gemeenten en andere samenwerkingspartners. We zijn verplicht om eens in de vier jaar een visitatie te organiseren. Dat doen we graag, want het rapport is een mooie graadmeter voor ons. Het geeft aan hoe we het doen en hoe we nog verder kunnen verbeteren.