Concept jaarverslag 2014 staat voor u klaar Concept jaarverslag 2014 staat voor u klaar Concept jaarverslag 2014 staat voor u klaar Concept jaarverslag 2014 staat voor u klaar Concept jaarverslag 2014 staat voor u klaar Concept jaarverslag 2014 staat voor u klaar Concept jaarverslag 2014 staat voor u klaar

Vanaf vandaag staat ons Concept Jaarverslag 2014 voor u klaar. Het jaarverslag is een verantwoording in woorden en cijfers van wat we in 2014 gedaan hebben.

 

Tijdens de algemene ledenvergadering op 26 mei bespreken we het jaarverslag met onze leden. Daarna brengen we de definitieve versie uit. Ook plaatsen we dan een digitaal jaarbericht met een korte toelichting op onze website.