Chronisch zieken en gehandicapten en de inkomensafhankelijke huurverhoging Chronisch zieken en gehandicapten en de inkomensafhankelijke huurverhoging Chronisch zieken en gehandicapten en de inkomensafhankelijke huurverhoging Chronisch zieken en gehandicapten en de inkomensafhankelijke huurverhoging Chronisch zieken en gehandicapten en de inkomensafhankelijke huurverhoging Chronisch zieken en gehandicapten en de inkomensafhankelijke huurverhoging Chronisch zieken en gehandicapten en de inkomensafhankelijke huurverhoging Chronisch zieken en gehandicapten en de inkomensafhankelijke huurverhoging

Minister Blok heeft op 24 april 2013 een regeling gepubliceerd waarin hij de groep chronisch zieken en gehandicapten aanwijst die bezwaar kan maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging.

 

Voor wie?
De regeling geldt voor huurders of een ander lid van het huishouden met een verplegingsindicatie of individuele begeleidingsindicatie van minimaal tien uur, een zorgindicatie ‘verblijf’ of een Activiteiten Dagelijks Leven-indicatie.

Onder de aangewezen groep vallen ook huurders die kunnen aantonen dat hun woning is aangepast aan de handicap van een van de bewoners. Daarvoor hebben ze een beschikking nodig op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning of Wet voorzieningen gehandicapten (de voorloper van de Wet maatschappelijke ondersteuning) die voor 1 mei 2013 aan hen is verstrekt.

Ongeacht hoogte inkomen
Huurders waarbij een lid van het huishouden behoort tot de aangewezen groep chronisch zieken en gehandicapten kunnen dus bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging, ongeacht de hoogte van hun inkomen. De regeling treedt 1 mei 2013 in werking.