Bouw woningen Geersdijk van start Bouw woningen Geersdijk van start Bouw woningen Geersdijk van start Bouw woningen Geersdijk van start Bouw woningen Geersdijk van start

De bouw van vier levensloopbestendige huurwoningen in Geersdijk is van start gegaan. Het project begon uit een samenwerking van RWS partner in wonen, gemeente Noord-Beveland en PMB Marsaki. Bouwbedrijf Rijk voert de bouw uit.

 

De woningen worden gebouwd in het nieuwe uitbreidingsplan aan de westzijde van de kerk en zijn ontstaan vanuit huurdersparticipatie. Dat betekent dat de toekomstige huurders zelf actief hebben meegewerkt aan deze ontwikkeling. Ook het Belangencomité Geersdijk was gesprekspartner tijdens de voorbereidingen van het project.

Aansluiten op vraag
Samen met gemeente Noord-Beveland en Marsaki organiseerden we voorafgaand aan het project informatieavonden. “Dit deden we om te achterhalen of er ook behoefte was aan de woningen”, vertelt directeur-bestuurder Maarten Sas. “Ons woningaanbod moet natuurlijk wel aansluiten op de vraag vanuit de markt. Dit geldt voor het aantal woningen dat we bouwen, maar ook voor het type woningen.”

Unieke woningen
Dat is ook de reden dat het project tot stand kwam door huurdersparticipatie. “Toekomstige huurders dachten in het ontwerp al met ons mee over de indeling van de woningen. Zo krijg je unieke woningen die optimaal voldoen aan de wensen van de doelgroep”, legt Sas uit.

De woningen worden naar verwachting in het voorjaar van 2015 opgeleverd.