Bewonerscomité blij met investeringsplannen Bewonerscomité blij met investeringsplannen Bewonerscomité blij met investeringsplannen Bewonerscomité blij met investeringsplannen

Het bewonerscomité Noord-Beveland is blij met de investeringsplannen voor de gemeente Noord-Beveland. “We staan positief tegenover de plannen, de dorpen gaan er op vooruit”, zegt Annegreeth Gebert van het bewonerscomité.

 

De afgelopen weken organiseerde RWS elf informatiebijeenkomsten, verdeeld over vijf dorpen. “In kleine groepjes hebben we de betrokken huurders geïnformeerd over onze plannen en wat dit voor hen gaat betekenen”, zegt Maarten Sas directeur-bestuurder van RWS.

Persoonlijk geïnformeerd
Het bewonerscomité is blij met de wijze waarop RWS heeft gecommuniceerd richting de betrokken huurders. Gebert: “Iedereen die aanwezig was, werd op persoonlijke wijze geïnformeerd over de investeringsplannen.”   

Oprichting bewonerscomité
In het najaar van 2014 werd het bewonerscomité Noord-Beveland opgericht door de SP werkgroep Noord-Beveland. “Door verkeerde berichtgeving in de media was er op Noord-Beveland een beeld ontstaan dat RWS veel huizen zou gaan slopen”, zegt Rita Hurkens van de SP werkgroep. “Dit veroorzaakte veel onrust. Daarom hebben we met een enquête in beeld gebracht hoe de huurders van RWS ertegenover stonden. Een aantal ondervraagden hebben zich vervolgens verenigd in een bewonerscomité.”  

Onderzoeksresultaten
“In totaal hebben we ruim 400 huurders ondervraagd”, zegt Hurkens. “Eind 2014 hebben we de enquêteresultaten aangeboden aan RWS.” De woningcorporatie nam de onderzoeksresultaten serieus. Sas: “Het was fijn dat we onze plannen op deze manier konden toetsen aan de wensen van onze huurders.” De belangrijkste conclusies sloten volgens Sas grotendeels aan op de plannen die RWS al voor ogen had. “Op sommige punten hebben we onze plannen iets gewijzigd of aangevuld”, aldus Sas. “Uit de enquête bleek bijvoorbeeld dat bijna 80% van de huurders het renoveren van woningen verkiest boven slopen. Wij hebben daarop ingespeeld door voor een aantal woningen een maatwerkpakket aan te bieden waarmee huurders kunnen kiezen voor verbeteringen aan hun woning.”

Huurders goed begeleiden
Ondanks de aanpassing van de plannen ontkomt de woningcorporatie er niet aan om een aantal woningen te slopen. “Sommige woningen moeten nou eenmaal vervangen worden door nieuwbouw”, zegt Sas. “We willen dat onze huurders in kwalitatief goede woningen wonen. We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen om deze huurders goed te begeleiden. Zo ontvangen ze een verhuisvergoeding, krijgen ze voorrang op een nieuwe woning en hebben ze mogelijk recht op ‘huurgewenning’, een overgangsperiode waarin ze niet meteen de nieuwe huurprijs hoeven te betalen.”

Plannen openbaar
Geïnteresseerden kunnen op www.rwsgoes.nl/nbl2015 de plannen van RWS voor Noord-Beveland bekijken.