Bewoners Goese Polder werken aan schone woonomgeving Bewoners Goese Polder werken aan schone woonomgeving Bewoners Goese Polder werken aan schone woonomgeving Bewoners Goese Polder werken aan schone woonomgeving Bewoners Goese Polder werken aan schone woonomgeving Bewoners Goese Polder werken aan schone woonomgeving Bewoners Goese Polder werken aan schone woonomgeving

SMWO en RWS organiseren de komende maanden in de Goese Polder diverse acties die zich richten op een schone woonomgeving. De acties worden georganiseerd met als doel om de leefbaarheid in de Goese Polder te vergroten.

 

Opruimdag
De eerste actie vindt plaats op zaterdagmiddag 24 maart tijdens de landelijke opschoondag. Bewoners van de Goeman Borgesiusstraat worden tijdens een Opruimdag geholpen met het opruimen en opknappen van de voortuin. Een hovenier stelt tuingereedschap beschikbaar en geeft bewoners tips over tuinonderhoud. Bewoners kunnen met hulp van de gemeente Goes het (tuin)afval direct afvoeren.
Er is voor de Goeman Borgesiusstraat gekozen omdat bewoners zelf hebben aangegeven geholpen te willen worden. Bij een succesvolle Opruimdag worden er dit jaar meer opruimdagen in de Goese Polder georganiseerd.

Zwerfvuil-opruimactie
Een tweede actie, die ook op 24 maart wordt georganiseerd, is een Zwerfvuil-opruimactie.
Wijkbewoners en leden van buurtpreventieteam Goese Polder ruimen samen zwerfvuil op in het gedeelte tussen de Savorin Lohmanlaan en Thorbeckelaan. MEC de Bevelanden stelt hiervoor de benodigde materialen beschikbaar. Iedereen is welkom om vanaf 13.00 uur mee te doen. Bewoners kunnen zich opgeven door een mail te sturen naar: m.gerrits@smwo.nl

Tuinaward
Een derde actie is de Tuinaward. RWS is namelijk op zoek naar de mooiste voortuin. Bewoners kunnen hun eigen voortuin aanmelden of elkaar voordragen. Een belangrijke voorwaarde is dat deelnemers huren bij RWS en wonen in de Goese Polder. Alle aangemelde voortuinen worden in de periode april t/m september een aantal keer beoordeeld. Deelnemers maken kans op de hoofdprijs t.w.v. 150 euro en vele andere prijzen. Zaterdag 22 september (burendag) wordt de winnende voortuin bekendgemaakt. Kijk voor aanmelding en meer informatie op: www.rwsgoes.nl/tuinaward.