Bevelandse corporaties ondertekenen fusiebesluit Bevelandse corporaties ondertekenen fusiebesluit Bevelandse corporaties ondertekenen fusiebesluit Bevelandse corporaties ondertekenen fusiebesluit

Donderdag 20 december ondertekenden directeur-bestuurders Peter Bevers van R&B Wonen en Maarten Sas van RWS partner in wonen een document waarin de organisaties verklaren te willen fuseren. Als alles verloopt volgens plan zijn de woningcorporaties op 1 juli 2019 juridisch gefuseerd en op 1 januari 2020 organisatorisch.

 

“Door een fusie besparen we op onze bedrijfslasten”, vertelt Maarten Sas, directeur-bestuurder van RWS. “Die zetten we in om het wonen betaalbaar te houden. En we kunnen nog meer investeren in de energiezuinigheid van onze woningen waarmee we ook nog eens de energierekening van onze huurders zo laag mogelijk houden.” Peter Bevers, directeur-bestuurder van R&B Wonen voegt toe: “Door de fusie worden we minder kwetsbaar en kunnen we extra in onze woningen investeren. Hierdoor gaan onze huurders er ook in comfort op vooruit. En kunnen ze langer in hun woning blijven wonen, ook als ze zorg nodig hebben.”


Beste van beide partijen
Beide corporaties horen qua klanttevredenheid, duurzaamheid en betaalbaarheid en beschikbaarheid bij de beste corporaties van Nederland. Dit bleek laatst uit onderzoek van brancheorganisatie Aedes. “Daar zijn we trots op”, aldus Sas, “en we blijven verbeteren. Daarin kunnen we leren van elkaar en we gebruiken het beste van beide partijen.” Bevers voegt toe: “In de nieuwe organisatie hebben we meer medewerkers beschikbaar voor het beantwoorden van vragen. Onze extra mankracht zetten we bovendien in om meer maatwerk te kunnen leveren aan huurders.” Sas: “En om nog meer aanwezig te zijn in de dorpen en wijken!”


Planning
Op 10 december heeft de algemene ledenvergadering van RWS partner in wonen de vereniging omgezet in een stichting+. Hiermee staat het licht op groen voor een fusie tussen de woningcorporaties. Voordat de fusie rond is, moet er nog veel werk verzet worden.

  • Half februari 2019: gemeenten en huurdersorganisaties geven hun reactie op de aanvragen van zienswijzen en instemming voor de fusie die de organisaties half december 2019 hebben ingediend.
  • Maart 2019: corporaties sturen de goedkeuringsaanvraag voor de fusie naar de minister (AW) en WSW
  • April/mei 2019: de minister (AW) en WSW geeft een reactie op de goedkeuringsaanvraag voor de fusie.
  • Mei/juni 2019: corporaties nemen formeel het fusiebesluit en vragen goedkeuring van de RvC’s.
  • 1 juli 2019: juridische fusie gerealiseerd.
  • 1 juli 2019 – 1 oktober 2019 : medewerkers benoemen
  • 1 oktober 2019- 1 januari 2020: afdelingen samenvoegen (de voorbereiding hiervoor start al begin 2019).

 

Werkgarantie
“We geven de medewerkers garantie op werk. We fuseren niet om op mensen te besparen, we zetten ze juist in om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn”, vertelt Bevers. Volgens hem zit de besparing vooral in het feit dat in de nieuwe organisatie minder managers komen te werken en efficiënter kunnen werken. “En doordat we uiteindelijk vanuit één kantoor gaan werken en door de integratie van de ICT-systemen.” Sas geeft aan dat alle medewerkers juist hard nodig zijn: “We zetten talent in waar dat het beste tot zijn recht komt en laten medewerkers actief meedenken over de invulling van de nieuwe organisatie. Want ook hiervoor geldt: we gebruiken het beste van beide partijen.”