Betaalverzoek per post ipv mail Betaalverzoek per post ipv mail Betaalverzoek per post ipv mail Betaalverzoek per post ipv mail Betaalverzoek per post ipv mail

Door een fout in ons systeem zijn er betaalverzoeken voor de maand mei per post verzonden in plaats van per mail. Onze excuses voor het ongemak.


 

 

Heeft u deze maand een brief in plaats van een mail ontvangen? Dan willen we u vragen om de betaalinstructies in de brief te volgen en niet te wachten op de mail.